The Virukoda Museum of Prehistoric Art Estonia

Näyttelytiedote – julkaisuvapaa heti Press Release

Suomalais-ugrilainen perintö –

Pekka Kivikkään kalliotaidekuvasto

 

    Tervetuloa näyttelyn avajaisiin 11. kesäkuuta 2011 klo 14
    Viron muinaistaidekeskus Virukoda, Palmse 114, Võsupere, Viro
    Kesäkuun 12.– elokuun 14. 2011
    Aukioloaika: klo 12-18  (ma suljettu)Kivikäs poster

Jyväskyläläinen kuvaamataidon opettaja Pekka Kivikäs kiinnostui 1970-luvun lopulla kalliokuvastosta maalatessaan akvarelleja Saraakallion maisemista. Heikki Hirvonen oli hiljattain löytänyt Saraakallion harvinaisen rikkaan kalliomaalausseinämän. Epäselvät punakuvat alkoivat vaikuttaa yhä voimakkaammin Kivikkään mieleen.

Tästä alkoi "kivisten runojen" systemaattinen keruu. Vähitellen Kivikäs ulotti matkansa kotimaata laajemmalle, Fennoskandiaan ja lopulta Siperiaan saakka. Työn tuloksista syntyi upeita tallennekokoelmia. Kivikkään lönnrotmaisen perustyön ansiosta Suomessa on jo mahdollista tehdä vertailevaa kalliotaidetutkimusta.

Virukodan näyttelyyn on valittu Kivikkään ottamista valokuvista ja ääriviivapiirroksista vain pieni otos. Hänen kolmekymmentä vuotta kestäneen keruutyönsä aikana on kuvaus- ja muu tallennustekniikka kehittynyt huimasti. Nykyisin on mahdollista tutkia yhä pienempiä yksityiskohtia ja maalausten ominaisuuksia.

Tähän mennessä Suomesta on löydetty noin kahdeksankymmentä kalliomaalauspaikkaa. Usein löydetään vain muutaman vaikeasti hahmottuvan jäljen kohteita, mutta rikkaimmissa ja tunnetuimmissa kallioseinämissä erottuu kymmeniä tunnistettavia kuvia. Tärkeintä on tietysti tallentajan kyky tunnistaa näkemäänsä pitkän kuvien katsomiskokemuksen perusteella.

Maalaukset ovat lähes aina vesistöjen jyrkkäseinäisissä kallioissa. Kuvien punaväri on peräisin suomalaisen maaperän rautaoksidista. Väriaines on ilmeisesti sekoitettu vereen tai rasvaan ennen kalliopintaan maalaamista. Piipitoista vettä "itkeneiden" kallioiden vuosikausia toistuneen kostumisen ansiosta osa kuvista on vieläkin onneksemme näkyvillä. Ne ovat säilyneet tuhansia vuosia läpinäkyvän piikalvon alla. Vanhimmat suomalaiset maalaukset ovat noin 6000 vuoden takaa.

Suomen kuvissa on aiheina ihmishahmojen tai ihmisen käden jäljen lisäksi eläimiä: hirviä, lintuja, käärmeitä, jokunen karhukin. Yleisin aihe on kuitenkin vene, jossa on hirvenpääkokka.

Kalliomaalausten tallentamisen avulla voidaan lähestyä jääkauden aikaisten ihmisten maailmaa. Keitä maalarit olivat? Mitä heidän päässään saattoi liikkua? Mikä oli heidän suhteensa ympäristöön? Mitä muutoksia on havaittavissa niiden 3000 vuoden ajalta, joina nykyisyyteen säilyneitä maalauksia tiedetään maalatun?


Lisätietoja:


Erkki Suonio: , p.+372 56475678
Rauno Lauhakangas: , p. +358 50-5294 194