The Virukoda Museum of Prehistoric Art Estonia

Stories of carved stones

Eija Temisevä

Piirroskivien tarinoita

Stories of carved stones

Pienoisveistoksia - Miniature sculptures Videoelokuva - Video film

8.7.-31.8.2013


VIRU KODA

The Virukoda Museum of Prehistoric Art

MTÜ Viru Koda (ry), (Poe), Võsupere küla, Lääne-Virumaa, EE-45405

avoinna - open: 12 a.m. - 6 p.m.

(Ma suljettu - Monday closed)

Eija Temisevä

Taustaa PIIRROSKIVIEN TARINOITA
- veistoksille ja videoon

Kuvat ovat saaneet innoituksensa kivikaudelta: Suomen kalliomaalauksista ja Äänisen kalliopiirroksista sekä saamelaisten ja Siperian kansojen shamaaniperinteistä.

Suuri osa kuvista on kuitenkin tehty tajunnanvirtapiirroksina, jolloin olen löytänyt itsestäni "ikiaikaisen ihmisen, yhteyden aikojen alkuun".

Kuvien tarinat kertovat maailman synnystä ja omituisista olennoista; kasveista, eläimistä ja ihmisistä sekä Luonnon ainaisesta Yhteydestä.

"Maailmanreikä"-käsite syntyi saveen läpiavautuvina reikinä. Se on kenties Kaiken olevaisen alku; tunneli, lovi, kohtu; Paikka, jossa kaikki aikakaudet yhdistyvät.

Piirroskivet on muovailtu ja uurrettu saveen, poltettu ja patinoitu. Videossa kivet "pyörivät" tehtyjen äänien myötä.

 

EIJA TEMISEVÄ


STORIES OF CARVED STONES - miniature sculptures and video film


The pictures are inspired by the stone age: Finnish rockpaintings and the petrographs of Lake Onega. Also by the shaman traditions of Sami people from Lapland and the people of Siberia.

However, a big part of the pictures have been made as mindflow pictures;  I have found in myself " the primeval human being, the connection to the beginning of time".

The stories of the pictures tell about the birth of the world and queer creatures; plants, animals and human beings and their connection to Nature.

"The hole of the world" - idea was born when I made holes in the clay for the burning process. But perhaps the hole is the beginning of all Beings: a tunnel, a slot, a womb: a Place where all the Ages unite.

The carved stones have been molded and carved in clay, burned in the oven and painted afterwords. In the video the stones are rotating according to the sounds made for them.