The Virukoda Museum of Prehistoric Art Estonia

Zalavrugan kuviot väreinä

 

The Zalavruga patterns in color

 

Virukodassa avataan 18.06.2016 klo 13.00 moskovalaisen matemaatikon ja kalliotaideharrastajan Marina Uspenskajan kalliopiirrosnäyttely.

Näyttelyn avajaiskonsertissa esiintyvät Diana Uspenskaya (kelttiläinen harppu) ja Ekaterina Kornishina (huilu).

Konsertin ohjelma:

Klassinen:   Debussy "Sirinx" (huilu).
Nykysäveltäjistä:  Rolf Lovland, Ryuichi Sakamoto, Dave Brubeck.

Kansamusiikkiosuus on vielä avoin.

Ohjelman kesto n. 30 minuuttia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierrekopiot ovat Uiku-joen Zalavrugan kalliopiirrospaneeleista. Uspenskaja on kehittänyt menetelmän, jossa mustalle kankaalle kopioidaan piirros rasvaliitua hiertämällä kalliopiirroksen päällä. Näin piirros kopioituu kankaalle. Menetelmässä on uutta, että hän käyttää erivärisiä rasvaliituja. Perinteisesti on käytetty valkoista tai mustaa rasvaliitua riippuen samalla pohjamateriaalin, kangas tai paperi, väristä.

Uikujoen kalliopiirrokset löydettiin 90 vuotta sitten vuonna 1926 Aleksandr Mihailovitš Linevskin toimesta.

Menetelmä on samalla innovatiivinen, koska hän valitsee rasvaliidun värin riippuen hierrekopioitavasta kuviosta, joka voi olla eläin, hirvi, joutsen, ihminen jne. tai symbolinen kuvio tähti, kolmio, ympyrä tai jokin muu. Väri voidaan valita myös piirroksen aktiviteetin mukaan.

Kalliopiirrosten tekoajan värityksestä ei ole mitään tietoa. Mutta tällä tavalla Uspenskaja on kehittänyt taksonomisen menetelmän, jolla kuviot voidaan paikalla luokitella. Vastaväitteenä voidaan esittää, että luokittelu voidaan nykyään tehdä helposti tietokoneella senjälkeen, kun hierrekopio on digitoitu tietokoneen ymmärrettävään muotoon.
Tässä yhteydessä on todettava, että luonnossa tehdyllä luokittelulla on kokonaan toisenlainen ulottuvuus kuin toimistotyöskentelyssä. Luonnossa piirroskuviot tulevat liitettyä samalla kalliopiirrosten maisemalliseen kokonaisuuteen, jolloin niiden ymmärtäminen voi saada uusia ulottuvuuksia. Tämä ei ole vielä mahdollista toimistossa.

 

Kuva 1: Esimerkki Uspenskajan tekniikasta

 

Virukodan näyttely toteutetaan yhteistyössä Kuolan niemimaan Umbassa sijaitsevan museon kanssa. Umbassa on esillä kokoelma Uspenskajan tekemiä hierrekopioita kesän 2016 ajan.

Umbassa sijaitseva museo on keskittynyt esittelemään Kanozero-järven vuonna 1997 löytyneitä piirroksia.

 

Marianne Uspenskajan menetelmän lyhyt historia.

Uspenskaja kopioi Uiku-joen Zalavrugan piirroksia tavanomaisella menetelmällä käyttäen mustaa kangasta ja valkoista väriliitua. Valkoinen liitu loppui, mutta onneksi paletista löytyi värillisiä. Samalla ideoitui käyttää värejä kuvioiden luokitteluun – ja kas uusi menetelmä oli valmis kokeiltavaksi!